Usługa Wizualizacji

233,70 

Usługa Wizualizacji jest przeznaczona przede wszystkim dla wykonawcy instalacji fotowoltaicznej. Stanowi narzędzie wsparcia w rozmowie z klientem indywidualnym jako kompleksowe opracowanie projektowe wykonane w oparciu o profesjonalne obliczenia.

 

 

Nr kat. 30.00.00
SKU: 30.00.00

Opis

Wizualizacja zostanie przygotowana na podstawie danych podanych przez Zamawiającego w formularzu PDF.

Termin realizacji wizualizacji wynosi 14 dni kalendarzowych od daty zaksięgowania wpłaty.

Wraz z dokonaniem płatności za usługę, należy przesłać:

  • wypełniony formularz PDF “Dane dla wykonania usługi wizualizacji” na adres mailowy usluga@hewalex.pl
  • dokumentację zdjęciową, szkice i inne informacje na temat obiektu w którym przewidziano montaż instalacji fotowoltaicznej

W opracowanej dokumentacji znajdują się takie części jak:

  • symulacja z programu komputerowego PV SOL m.in. z uzyskami energii, poziomem autokonsumpcji energii, solarnym stopniem pokrycia potrzeb energii, ograniczeniem emisji zanieczyszczeń
  • wykresy prognozy produkcji i wykorzystania energii
  • schemat połączeń elektrycznych instalacji fotowoltaicznej
  • zwymiarowane rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych
  • rzuty dachu lub innego miejsca montażu paneli fotowoltaicznych wraz z ich rozmieszczeniem
  • analiza ewentualnego zacieniania paneli fotowoltaicznych i wpływu na ilość produkowanej energii

 Formularz  “Dane dla wykonania usługi wizualizacji”

(po dokonaniu płatności proszę wysłać wypełniony formularz oraz dodatkowe załączniki na adres mailowy usluga@hewalex.pl)

UWAGA: Wykonawca Hewalex Sp. z o.o. Sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność przekazanych danych. Dokumentacja przedstawia szacunkowe obliczenia, w tym uzyski energii elektrycznej po pierwszym roku pracy instalacji fotowoltaicznej, które zostały obliczone na podstawie uśrednionych danych klimatycznych.