Usługa opracowania projektu instalacji PV

1 228,77 

Usługa opracowania projektu Instalacji PV przeznaczona jest dla wykonawcy instalacji fotowoltaicznej.
Zgodnie z nowymi przepisami projekt Instalacji PV jest niezbędnym dokumentem w przypadku instalacji powyżej 6,5 kW. Usługa obejmuje opracowanie projektu instalacji fotowoltaicznej (część opisowa) oraz schematu elektrycznego, uzgodnionego z rzeczoznawcą.

UWAGA: Warunkiem opracowania projektu jest wypełnienie „Arkusza ustaleń projektowych” oraz przesłanie na wskazany adres mailowy!

Opracowanie projektu dotyczy tylko i wyłącznie instalacji PV o mocy do 10 kWp.

Nr kat. 30.00.02
SKU: 30.00.02

Opis

Projekt Instalacji PV zostanie przygotowany na podstawie danych podanych przez Zamawiającego w formularzu PDF – Arkusz ustaleń projektowych oraz na podstawie przesłanych materiałów.

Termin opracowania projektu wynosi 21 dni kalendarzowych od daty zaksięgowania wpłaty.
W przypadku wysłania niekompletnych danych, data wykonania liczona jest od dnia, w którym brakujące dane zostaną uzupełnione i dostarczone mailowo.

W przypadku braku uzupełnienia danych w terminie 30 dni od daty zaksięgowania wpłaty zamówienie zostanie anulowane,  a wpłacone środki zwrócone na konto Zamawiającego. 

Wraz z dokonaniem płatności za usługę, należy przesłać:

  • wypełniony formularz PDF “Arkusz ustaleń projektowych” na adres mailowy usluga@hewalex.pl
  • wyraźne zdjęcia budynku w całości z widoczną połacią/połaciami, na której montowane będą moduły
  • zdjęcia: budynków sąsiadujących; istniejącej rozdzielnicy elektrycznej; pomieszczeń, w których prowadzona będzie trasa kablowa DC i AC; miejsca montażu inwertera i rozdzielnicy AC oraz DC; faktury z numerem licznika

UWAGA! Jeżeli na załączonych zdjęciach widnieją dane dotyczące instalacji – należy przepisać je do arkusza.

Warunki ogólne:

  • usługa obejmuje wyłącznie urządzenia producentów JA Solar i Ginlong;
  • usługa nie jest powiązana z usługą wizualizacji;
  • usługa nie obejmuje doboru urządzeń ani mocy instalacji;
  • firma HEWALEX nie ponosi odpowiedzialności za poprawność przesłanych danych;
  • za poprawność przesłanych danych odpowiada Zamawiający.

 

Formularz “Arkusz ustaleń projektowych”

(po dokonaniu płatności proszę wysłać wypełniony formularz oraz dodatkowe załączniki na adres mailowy usluga@hewalex.pl)