About us

 30 lat rozwoju w branży OZE – od wizji do wiodącego producenta

Rozwój firmy Hewalex zapoczątkowany został 30 lat temu na długo przed intensywnym rozwoju polskiego rynku Odnawialnych Źródeł Energii. U podstaw rozwoju na przełomie lat 80/90-tych leżała wizja spodziewanej konieczności ograniczania zużycia tradycyjnych nośników energii. Od samego początku priorytetem było zapewnienie wysokiej jakości i sprawności produkowanych urządzeń, które w pierwszych latach istnienia firmy niemal w całości trafiały na wymagające rynki Europy Zachodniej. Wykwalifikowana 200-osobowa kadra i uzyskane na bazie wielu lat doświadczenie pozwala wspierać realizację także niestandardowych projektów inwestycyjnych, a także uczestniczyć w międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych związanych na przykład z solarnym chłodzeniem budynków.

Czołowy producent na rynku polskim z ugruntowaną pozycją na rynku europejskim

Firma Hewalex zajmuje wiodącą pozycję na rynku polskim w zakresie sprzedaży kolektorów słonecznych, komponentów instalacji solarnych oraz pomp ciepła. Według raportów Instytutu Energetyki Odnawialnej IEO monitorującego polski rynek kolektorów słonecznych i przekazującego dane krajowe dla raportów Europejskiej Federacji Przemysłu Energetyki Słonecznej ESTIF, firma Hewalex zajmuje 1 miejsce sprzedaży kolektorów słonecznych. Produkty firmy Hewalex są znane w większości krajów europejskich zajmując w niektórych znaczący udział rynkowy. Według najnowszego raportu solrico ze stycznia 2018 r., firma znajduje się w TOP10 europejskich największych producentów kolektorów płaskich.

Hewalex - rynek europejski

Aktualna oferta firmy Hewalex – urządzenia i systemy OZE

Oferta firmy Hewalex obejmuje między innymi kolektory słoneczne płaskie oraz próżniowe, podgrzewacze pojemnościowe ciepłej wody użytkowej, podgrzewacze uniwersalne (typu „kombi”) do wspomagania ogrzewania, zespoły pompowe, sterowniki, systemy zdalnego nadzoru, uchwyty mocujące kolektorów słonecznych, armaturę i orurowanie instalacji solarnych. Odrębny dział oferty stanowią pompy ciepła przeznaczone do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania budynków.

Hewalex - oferta produktów OZE

Systemy automatyki i zdalnego monitoringu pracy urządzeń OZE

Szczególną wagę firma Hewalex przykłada do rozwoju systemów automatyki i zdalnego monitoringu pracy urządzeń OZE. System EKONTROL służy do zdalnego nadzoru pracy instalacji solarnych, fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. System OPTI-ENER pozwala z kolei zarządzać bilansem energii elektrycznej w budynku. Szczególnie, gdy zastosowana jest instalacja fotowoltaiczna, system OPTI-ENER może optymalizować jego współpracę z siecią elektroenergetyczną. Sterując pracą urządzeń elektrycznych w budynku, ogranicza ilość energii oddawanej do sieci, co zwiększa opłacalność pracy instalacji PV.

Innowacje i projekty badawczo-rozwojowe

Długoletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji systemów wykorzystujących energię słoneczną oraz własne zaplecze konstrukcyjno-badawcze pozwala brać udział w międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych. Przykładem może być projekt kolektorów słonecznych z integralną funkcją wytwarzania chłodu. W ramach projektu SunCool w obiekcie przemysłowym w Karlstad (Szwecja) została zainstalowana instalacja solarna do wytwarzania chłodu. 130 kolektorów słonecznych o nominalnej mocy chłodniczej 40 kW cechuje się szczególnie wysoką efektywnością COP równą 10,6, co oznacza, że z 1 kW energii elektrycznej wytwarza się 10,6 kW chłodu. Pierwszy rok pracy pokazuje, że jest możliwy dalszy wzrostu efektywności. Firma Hewalex w ramach projektu uczestniczyła w projektowaniu specjalnych kolektorów słonecznych próżniowo-płaskich wykorzystujących cechy bromku litu w procesie wytwarzania chłodu. Kolektory, a także kompletne platformy laboratoryjne były produkowane w zakładzie firmy w Czechowicach-Dziedzicach.

Realizacje w ponad 150.000 obiektach w kraju i zagranicą

Urządzenia firmy Hewalex znalazły zastosowanie w ostatnich 30 latach w każdego rodzaju budynkach, zarówno mieszkalnych, jak i o charakterze biurowym, turystycznym, przemysłowym, edukacyjnym, sportowym i wielu innych. Instalacje solarne oraz pompy ciepła znalazły zastosowanie zarówno w małych, jak i dużych układach grzewczych.

Kilka faktów o firmie Hewalex:

  • 30-letnie doświadczenie w produkcji urządzeń OZE
  • Najdłużej działający nieprzerwanie krajowy producent kolektorów słonecznych i komponentów instalacji solarnych
  • Pozycja czołowego producenta na rynku krajowym w segmencie kolektorów słonecznych i pomp ciepła
  • Obecność na 40 rynkach zagranicznych potwierdzająca wysokie standardy techniczne produktów
  • Własne zaplecze rozwojowo-badawcze i konstrukcyjne, także dla realizacji nietypowych projektów
  • Udział w projekcie GREENEVO wspierającym rozwój polskich innowacyjnych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych
  • Współpraca międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych
  • Współpraca z uznanymi na rynku firmami wykonawczymi, projektowymi i handlowymi
  • Dbałość o zabezpieczenie praw Klienta – szczególnie długie okresy gwarancji
  • System Zarządzania Jakością wg standardu ISO 9001