Usługa EKONTROL+

60,27 

Standardowy dostęp do systemu EKONTROL pozwala śledzić w czasie rzeczywistym pracę nadzorowanego urządzenia za pomocą przeglądarki internetowej. Usługa Dodatkowa EKONTROL+ pozwala wykorzystać rozszerzone możliwości jaką daje zdalny nadzór pracy systemu ogrzewania, chłodzenia budynku, podgrzewania wody użytkowej, jak również inteligentnego zarządzania bilansem energii elektrycznej.

Użytkownik zyskuje transmisję danych z wielokrotnie wyższą częstotliwością, co zwiększa szybkość reakcji nadzorowanego urządzenia na wprowadzane dane, zwiększona zostaje również ilość zapisywanych na serwerze danych. Użytkownik zyskuje także wprowadzane na bieżąco nowości i aktualizacje w ramach Usługi Dodatkowej EKONTROL+.

Nr kat. 30.00.03
SKU: 30.00.03 Tag:

Opis

W ramach Usługi Dodatkowej EKONTROL+ użytkownik systemu zyskuje w szczególności takiej funkcjonalności, jak:

Możliwości zdalnej pomocy technicznej
Wynajęta firma instalacyjna lub serwisowa może świadczyć usługę zdalnej opieki nad nadzorowanymi urządzeniami. W  ten sposób można m.in. optymalizować nastawy sterownika dla uzyskania wymaganego komfortu i ograniczenia kosztów eksploatacyjnych.

Komunikaty SMS/email o niedomaganiach i awariach urządzenia
Użytkownik będzie mógł być informowany na bieżąco o nieprawidłowościach w ich pracy, bądź też awariach. Pozwoli to na szybszą reakcję w celu np. wezwania firmy serwisowej, bądź samodzielnego skorygowania nastaw sterownika bez angażowania pozostających w domu mieszkańców.

Zwiększona częstotliwość transmisji danych
Parametry pracy monitorowanego urządzenia będą zapisywane na serwerze ze zwiększoną częstotliwością. Umożliwi to m.in. szybszą reakcję nadzorowanego zdalnie urządzenia jak również zwiększy dokładność generowanych bilansów statystycznych.

Stały dostęp do nowości i aktualizacji Usługi Dodatkowej EKONTROL+
Zakres i forma świadczeń w ramach Usługi Dodatkowej EKONTROL+ ulega stałemu rozwojowi. Użytkownik korzystający z usługi będzie zyskiwał dostęp do nowości wdrażanych przez firmę Hewalex. Jesteśmy także otwarci na wszelkie sugestie pomocne w rozwoju tego jaki i innych produktów.