Usługa EKONTROL+

Usługa EKONTROL+

60,27 

Usługa Dodatkowa EKONTROL+ pozwala w pełni wykorzystać możliwości zdalnego nadzoru pracy pompy ciepła, instalacji kolektorów słonecznych lub instalacji fotowoltaicznej. Przede wszystkim użytkownik zyskuje stałe wsparcie techniczne ze strony firmy Hewalex. Wsparcie obejmuje nie tylko reakcję na ewentualne nieprawidłowości lub awarie, ale także doradztwo w zakresie optymalnych nastaw sterowników urządzeń dla uzyskania jak najwyższego poziomu komfortu użytkowania przy jak najniższych kosztach eksploatacyjnych.

Nr kat.

Opis

W ramach Usługi Dodatkowej EKONTROL+ użytkownik zyskuje w szczególności takie funkcjonalności jak:

Stały nadzór serwisowy Hewalex
Nasi pracownicy serwisu firmowego będą nadzorować stale rozszerzony zakres parametrów pracy monitorowanego urządzenia. Z wyprzedzeniem poinformują użytkownika o ewentualnych nieprawidłowościach w jego pracy lub awariach.

Zdalna pomoc techniczna Hewalex
Nasi pracownicy z działu technicznego pomogą wprowadzić optymalne nastawy sterownika dla uzyskania wymaganego komfortu i ograniczenia kosztów eksploatacyjnych. Służyć będą stałą pomocą  związaną z zapewnieniem poprawnej pracy nadzorowanego zdalnie urządzenia.

Komunikaty SMS/email o niedomaganiach i awariach urządzenia
Użytkownik będzie mógł być informowany na bieżąco o nieprawidłowościach w ich pracy, bądź też awariach. Pozwoli to na szybszą reakcję w celu np. wezwania firmy serwisowej, bądź samodzielnego skorygowania nastaw sterownika bez angażowania pozostających w domu mieszkańców.

Wielokrotnie wyższa częstotliwość transmisji danych
Parametry pracy monitorowanego urządzenia będą zapisywane na serwerze ze zwiększoną częstotliwością. Umożliwi to m.in. szybszą reakcję nadzorowanego zdalnie urządzenia jak również zwiększy dokładność generowanych bilansów statystycznych.

Stały dostęp do nowości i aktualizacji Usługi Dodatkowej EKONTROL+
Zakres i forma świadczeń w ramach Usługi Dodatkowej EKONTROL+ ulega stałemu rozwojowi. Użytkownik korzystający z usługi będzie zyskiwał dostęp do nowości wdrażanych przez firmę Hewalex. Jesteśmy także otwarci na wszelkie sugestie pomocne w rozwoju tego jaki i innych produktów.

Dodano produkt do koszyka: