Nowe certyfikaty dla inwerterów Solis

Nowe certyfikaty dla inwerterów Solis

Uprzejmie informujemy, że na naszej stronie w zakładce Certyfikaty umieszczone zostały NOWE certyfikaty dla inwerterów Solis. Chodzi o certyfikaty zgodności z normą EN50549. Certyfikaty są podzielone na różne moce falowników: Solis mini(700-3600)-4G&S5-GR1P(0,7-3,6)K-M, Solis 1P(2,5-6)K-4G&S5-GR1P(2,5-6)KSolis 3P(3-20)K-4G oraz Solis (25-50)K-5G. Od 27 kwietnia 2021 do zakładów energetycznych należy składać już jedynie NOWE certyfikaty wydane przez uprawnioną jednostkę certyfikującą. Od wtedy nieaktualny staje się poprzedni certyfikat: Solis – deklaracja zgodności NC-RFG (zgodność z normą EN50549-1:2019).